....een plaats om te groeien en je thuis te voelen

Onze kernwaarden

images (13)

Onderstaande kernwaarden geven de Levensboom richting.

Zij dienen als mikpunt om het doel te bereiken namelijk:


“de Gemeente op te bouwen zoals Christus het wil.”


 

Wij geloven dat we dagelijks, in woord en daad, toegewijd dienen te zijn aan Gods Woord, de Bijbel.

Wij geloven dat de dienst laag-drempelig, stimulerend en tot geestelijke groei behoort te zijn.

Wij geloven dat persoonlijk en gezamenlijk gebed kracht verleent aan onze bediening, en onze relatie met God opbouwt.

Wij geloven dat liefdevolle relaties het hart van God weerspiegelen door: in éénheid, in liefde en dienend met elkaar te leven en bezoekers vriendelijk en gastvrij te ontvangen
en medelevend en bewogen te zijn met onze medemensen.

Wij geloven dat onze bediening en geestelijke gaven door de Heilige Geest geleid en bekrachtigd worden.

Wij geloven dat God ons oproept om het Goede Nieuws uit te dragen om zodoende mensen die Jezus niet kennen te bereiken.

Wij geloven dat inzet en betrokkenheid tot eer van God en tot opbouw van de gemeente zijn.

Wij geloven dat mensen het beste tot geestelijke groei komen in kleine, hechte groepen.

 

Kalender

Bijbeltekst van de dag

Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'

Categorieën

Copyright © 2018 De Levensboom-Uden   Designed by Noroads web-services