Privacy (AVG)

Hoe gaan wij om met jullie gegevens

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbecherming (AGV) van kracht. Hierin wordt o.a. bepaald dat, voor het gebruik maken en delen van gegevens, toestemming nodig is.

Wij zijn dan ook aan de slag gegaan met een protocol en toestemming- intrekkingformulieren.   

Wanneer u toestemming verleent om uw gegevens te gebruiken,  willen we u vriendelijk vragen om het formulier “Toestemming gebruik privégegevens” ingevuld te retourneren.

Dit kan digitaal of uitgeprint en ingevuld.  Via de onderstaande link heb je inzage tot ons protocol en de formulieren voor het gebruik en intrekken van je gegevens.

Ons Protocol:

De Levensboom AVG Protocol form CGDL01

Formulieren:

De Levensboom Toestemming gebruik persoonsgegevens formulier CGDL02

De Levensboom Intrekking persoonsgegevens Formulier CGDL03

De Levensboom Aanpassing persoonsgegevens Formulier CGDL04