Giften / ANBI

Mocht U de Levensboom financieel willen ondersteunen
kunt U giften overmaken op het volgende bankrekening nummer;

DE LEVENSBOOM UDEN

ABN-AMRO bankrekening
IBAN: NL44 ABNA 0580 453 782

Giften betaald aan Chr. Gem de Levensboom zijn fiscaal aftrekbaar.

Onze gemeente heeft een ANBI erkenning

ANBI

Kerkgenootschap: Christelijke Gemeente De Levensboom Uden,

Uden , KvK-nummer 17262557.