Giften / ANBI

Mocht U de Levensboom financieel willen ondersteunen
kunt U giften overmaken op het volgende bankrekening nummer;

DE LEVENSBOOM UDEN

ABN-AMRO bankrekening
IBAN: NL44 ABNA 0580 453 782

Giften betaald aan Chr. Gem de Levensboom zijn fiscaal aftrekbaar.

Onze gemeente heeft een ANBI erkenning.
Een jaarverslag kan via de penningmeester worden opgevraagd.

ANBI

Kerkgenootschap: Christelijke Gemeente De Levensboom Uden,

Uden , KvK-nummer 17262557.