Een veranderd leven

“De kennis van een God en het geloof in Hem was altijd genoeg voor mij”

Ik maakte als kind kennis met God. Het gezin waar ik in opgroeide was niet echt toegewijd aan onze kerk. We gingen wel op de belangrijke zondagen en af en toe door het jaar heen.
De kennis van een God en het geloof in Hem was altijd genoeg voor mij.


Veranderd levenMaar hoe meer wij mijn man en ik naar de gemeente gingen, hoe meer ik ontevreden werd met alleen “het geloven.” Ik wilde een persoonlijke relatie met God hebben.

Door een vrouwen gespreksgroep leerde ik hoe ik die relatie kon hebben…de relatie waar ik erg naar verlangde.


Toen ik Gods Woord meer ging bestuderen, kwam ik achter zijn grote liefde voor mij.

Ik was echt aangeraakt door Gods onzelfzuchtige daad…zijn Zoon voor iedereen, inclusief mij, op te offeren. Toen wist ik wat het betekent om een kind van God te zijn en mijn leven werd voor eeuwig veranderd.

Dopen

Ik werd gedoopt. Deze doop betekende heel veel voor mij omdat ik in mijn hart wist dat ik het uit gehoorzaamheid aan de Heer deed. Het is een getuigenis van mijn geloof en een teken van een nieuwe geestelijke geboorte.

Het kennen van de Heer en het groeien in Hem hebben mijn leven veranderd. Eén van de vele veranderingen is de grotere liefde en geduld dat ik nu voor anderen heb.

Ik kijk uit naar nog meer veranderingen.


S.L. Mensenlevens veranderen als God aan het werk is