Zondagsdienst

Zondags om 10.00 uur komen wij bijeen. Klik hier voor de locatie.

‘Alsof de ramen open gaan’ zo ervaren wij het wanneer wij als Gods kinderen Hem aanbidden. Het brengt ons tot een beter begrip van Hem.

God is licht, en in Hem is geen spoor van duisternis. In werkelijkheid bevinden wij ons vaak in cirkels van duisternis.


Een straal van Gods licht komt binnen in de donkere hoek. En waar schaduw en donkerheid heersten, schijnt nu licht.

Het is de taak van Christenen om dag aan dag en elk moment de ramen van Gods licht te openen door Hem te aanbidden. De Bijbel geeft aan dat God in de lofprijs van zijn kinderen woont. Dit betekent dat Hij aanwezig is in die plaatsen waar Hij geëerd wordt.

Het is een ongelooflijke gedachte dat de God van het heelal bij ons aanwezig wil zijn. Hij vraagt van ons dat wij Zijn heiligheid en pracht laten zien in plaatsen van diepe duisternis, gewoon door Hem te aanbidden.

In de zondagsdiensten van de Levensboom openen we de ramen voor Gods licht. Na de aanbidding komt een gastspreker het woord verkondigen. We willen God zien zoals Hij is.

Onze gemeenschappelijke zondagsdienst is erg belangrijk voor ons als kerk. Het is een onmisbaar onderdeel van de Levensboom. Wij nodigen U uit samen God te aanbidden, Die het waard is aanbeden te worden.

“Het voornaamste doel van de mens is om God te eren en voor eeuwig van Hem te genieten.”  Westminster Shorter Catechismus